29.05.2017 г.

Архитект Иван Иванов в предаването „Часът на Милен Цветков“ по Нова телевизия на 05.05.2017 г.

Темата беше „Има ли нарушения и злоупотреби с евросредства по програмата за саниране на сгради.“


Злоупотреби ще има, ако няма контрол от проектантите и дейностите за проектиране и изпълнение на СМР са организирани в една обществена поръчка по критерий „най-ниска цена”.
3.11.2016 г.

Иновация ли е пасивната сграда?


Пасивна сграда е съвременен стандарт за строителство, който открива напълно нови перспективи пред архитектите и инженерите. Промишлеността реагира положително на пазара, задвижван от нуждите на пасивната сграда, като разработва и предлага нови високоефективни продукти.
Прочети още ...

1.10.2016 г.

Как да постигнем устойчиво развитие на градовете?

инж. Снежана Семова и арх. Иван Иванов. Снимка: Bloomberg TV Bulgaria

Какво предствавлява устойчивото развитие?

Най-често цитираното определение за устойчиво развитие е от 1987 г. в доклада „За едно общо бъдеще” на Световната комисия по околна среда и развитие към ООН:
„Устойчивото развитие посреща настоящите нужди без да застрашава възможността на бъдещото поколение да задоволи своите собствени нужди“
То цели подобряване на качеството на живот на хората, без да се увеличава консумацията на природни ресурси над границата, в която околната среда може да ги възстанови.
Устойчивото развитие трябва да свърже опазването на околната среда, икономическия растеж и „социалното здраве” на обществото, като взема предвид културните му особености.


29.12.2015 г.

Цех за преработка на технически и медицински селско-стопански култури

Архитектурният проект за "Цех за преработка на технически и медицински селско-стопански култури" е разработен в периода октомври-декември 2015 г. за кандидатстване по "Програма за развитие на селските райони", мярка 4.2 за периода 2014-2020 г. към структурните фондове на ЕС.

28.08.2015 г.

Интервю на арх. Иван Иванов пред Investor.bg за пасивните сгради.

Арх. Иван Иванов е завършил Университета за архитектура, строителство и геодезия в София. Кариерата си започва през 1999 г., а от 2009 г. е управител на архитектурно студио „Дидпроект“. От 2014 г. е сертифициран проектант на пасивни сгради към Passive House Institute – PHI в Дармщат, Германия. Член е на Международната асоциация за пасивни сгради (The International Passive House Association). С арх. Иванов разговаряме за строителството на пасивни сгради като дългосрочна инвестиция.

- Нека да започнем с това какво всъщност представлява пасивната сграда?

- Пасивната сграда няма нужда от активни отоплителни и охладителни системи. Това е енергоспестяваща сграда с висока степен на жилищен комфорт при изключително ниска консумация на енергия.

10.07.2015 г.

ХОТЕЛ 69

Изглед от североизток
Идеен проект за семеен хотел.
Проектът се разработва за кандидатстване за финансиране по "Програма за развитие на селските райони", мярка 6.4 за периода 2014-2020 г.
Хотелът ще се намира в гр. Козлодуй на ул. "Радецки" №69 и ще разполага с 19 стаи и един апартамент, дневна част с бар и кухня, складово и техническо помещение, веранда с барбекю.
Площта на двата етажа на сградата е 600 кв.м.
Изглед от югозапад

27.06.2015 г.

Преустройство, реконструкция, пристройка и смяна предназначението на съществуваща жилищна сграда в къща за гости в с. Овчарци, общ. Сепарева баня.

Изглед от изток
 Архитектурният проект за къща за гости е разработен в периода март-юни 2015 г. за кандидатстване по "Програма за развитие на селските райони", мярка 6.4 за периода 2014-2020 г. към структурните фондове на ЕС.
Площта на имота е 505 кв.м.

8.06.2015 г.

Активни за повече комфорт: ПАСИВНАТА СГРАДА. Информация за строителни предприемачи, изпълнители и клиенти.

,

Излезе от печат, преведена на български брошурата на Международната Асоциация за Пасивни Сгради "Активни за повече комфорт: ПАСИВНАТА СГРАДА. Информация за строителни предприемачи, изпълнители и клиенти".
Изданието, предназначено за архитекти, проектанти, строителни предприемачи, инвеститори, браншови организации, общински специалисти и други заинтересовани страни, ще сe разпространява безплатно на събития в областта на устойчивата архитектура и строителството, като например:
- ФОРУМ ГРАДЪТ 2015;
- Годишна конференция "Инвестиции и строителство на офис и административни
сгради 2015";
- Годишна конференция "Инвестиции и строителство на жилищни сгради 2015";
- Редовни събития на Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия;
- Обучения за архитекти, проектанти и строителни специалисти по проект BUILD UP
Skills (програма „Интелигентна енергия – Европа”) с участието на Камара на
строителите в България (КСБ);
- Обучения за архитекти и проектанти по проекти PassREg и EuroPHit (програма
„Интелигентна енергия – Европа”) с участието на Камара на архитектите в
България (КАБ);
- Събития по проекти на ЕнЕфект и ЕкоЕнергия по програма Хоризонт 2020;
Повече за пасивните сгради може да прочетете тук ...

30.03.2015 г.

Устойчива архитектура и устойчиво развитие.

КАКВО Е УСТОЙЧИВА АРХИТЕКТУРА?

Най-често цитираното определение за устойчиво развитие е от 1987 г. В доклада „За едно общо бъдеще” на Световната комисия по околна среда и развитие към ООН:
„Устойчивото развитие посреща настоящите нужди без да застрашава възможността на бъдещото поколение да задоволи своите собствени нужди“
То цели подобряване на качеството на живот на хората, без да се увеличава консумацията на природни ресурси над границата, в която околната среда може да ги възстанови.
Устойчивото развитие, трябва да свърже опазването на околната среда, икономическия растеж и „социалното здраве” на обществото, като взема в предвид културните му особености.
Устойчивата архитектура прилага принципите на устойчивото развитие, за да предложи сгради, които намаляват използването на невъзобновяеми ресурси, намаляват промените в околната среда, запазват естествените екосистеми и свързват хората с природата.
Прочети още...

28.03.2015 г.

Архитект Иван Иванов от ДИДПРОЕКТ за пасивните къщи пред News7 и TV7 в деня, в който отбелязваме Часът на Земята.

Часът на Земята е най-голямата природозащитна инициатива в света.
През 2007 година 2,2 милиона души стават част от първия световен час на земята в Сидни, изключвайки осветлението си за 1 час. Само година по-късно 50 милиона души от 370 града, в повече от 35 страни по света, се присъединяват и изключват осветлението си за час.

4.12.2014 г.

Конференция „Енергийна ефективност в сгради и пасивни къщи – германското Know-How и потенциалът в България“.

Каква е цената на спестената енергия при енергийно ефективни сгради, колко струва енергийната ефективност, как да си сътрудничим в областта на строителните материали, изделия и технологии за почти нулевоенергийни сгради (ПНЕС)? Това бяха само някои от въпросите във фокуса на конференцията „Енергийна ефективност в сгради и пасивни къщи – германското Know-How и потенциалът в България“, която се проведе на 18 ноември 2014 г. в Радисън Блу Хотел София.

24.11.2014 г.

Системи за сертификация на зелените сгради.


 LEED
LEED стандарт (САЩ)
В този стандарт присъстват девет системи за оценка, които са дефинирани според сградната типология, проектирането и поддръжката и експлоатацията на съществу ващите сгради.

 BREEAM
BREEAM стандарт (Великобритания)
Протоколът определя стандартите за най-добра практика в устойчивия дизайн и критериите, които са използвани при оценката на екологичните и енергийните показатели на сградите.

 DGNB
DGNB стандарт (Германия)
Стандартът еднакво оценява всяка фаза на жизнения цикъл на сградата, от проекта до готовия обект по идентични критерии, и съгласно различните профили на потребителите на тези сгради.

 HQE
HQE схема за сертификация (Франция)
Пет основни принципа – цялостен подход, адаптивност, най-добро изпълнение, техническа експертиза и прозрачност в работата - правят HQE схемата за сертификация специална.


Източник: www.knaufinsulation.bg


11.11.2014 г.

Реалност ли е изграждането на екологични сгради у нас? - арх. Иван Иванов пред в. "Строителство Имоти"Стандартите за нискоенергийни сгради влизат в сила през 2020 г. за жилищното строителство, а през 2018 г. - за обществените обекти, така че, искаме или не - това е бъдещето. Пасивните къщи са енергоспестяващи, с висока степен на жилищен комфорт при изключително ниска консумация на енергия.