30.03.2015 г.

Устойчива архитектура и устойчиво развитие.

КАКВО Е УСТОЙЧИВА АРХИТЕКТУРА?

Най-често цитираното определение за устойчиво развитие е от 1987 г. В доклада „За едно общо бъдеще” на Световната комисия по околна среда и развитие към ООН:
„Устойчивото развитие посреща настоящите нужди без да застрашава възможността на бъдещото поколение да задоволи своите собствени нужди“
То цели подобряване на качеството на живот на хората, без да се увеличава консумацията на природни ресурси над границата, в която околната среда може да ги възстанови.
Устойчивото развитие, трябва да свърже опазването на околната среда, икономическия растеж и „социалното здраве” на обществото, като взема в предвид културните му особености.
Устойчивата архитектура прилага принципите на устойчивото развитие, за да предложи сгради, които намаляват използването на невъзобновяеми ресурси, намаляват промените в околната среда, запазват естествените екосистеми и свързват хората с природата.
Прочети още...

Няма коментари:

Публикуване на коментар