24.11.2014 г.

Системи за сертификация на зелените сгради.


 LEED
LEED стандарт (САЩ)
В този стандарт присъстват девет системи за оценка, които са дефинирани според сградната типология, проектирането и поддръжката и експлоатацията на съществу ващите сгради.

 BREEAM
BREEAM стандарт (Великобритания)
Протоколът определя стандартите за най-добра практика в устойчивия дизайн и критериите, които са използвани при оценката на екологичните и енергийните показатели на сградите.

 DGNB
DGNB стандарт (Германия)
Стандартът еднакво оценява всяка фаза на жизнения цикъл на сградата, от проекта до готовия обект по идентични критерии, и съгласно различните профили на потребителите на тези сгради.

 HQE
HQE схема за сертификация (Франция)
Пет основни принципа – цялостен подход, адаптивност, най-добро изпълнение, техническа експертиза и прозрачност в работата - правят HQE схемата за сертификация специална.


Източник: www.knaufinsulation.bg


Няма коментари:

Публикуване на коментар