29.12.2015 г.

Цех за преработка на технически и медицински селско-стопански култури

Архитектурният проект за "Цех за преработка на технически и медицински селско-стопански култури" е разработен в периода октомври-декември 2015 г. за кандидатстване по "Програма за развитие на селските райони", мярка 4.2 за периода 2014-2020 г. към структурните фондове на ЕС.
На базата проект по част технологична са проектирани необходимите помещения с минимални изискуеми светли височини и последователност съгласно технологията на производствения процес.
Създадена е възможност за естествена вентилация в складовите помещения посредством отваряеми прозорци.
Подовото покритие е шлайфан бетон, позволяващ ефективно почистване.
Санитарно битовите помещения се намират на първия етаж.
Административно част е на втория етаж, достъпът до нея е от входното фоайе. Предвидена е охрана във фоайето и контрол на достъпа.
Предвижда се в сградата да работя девет човека на смяна. Режимът на работа е едносменен-прекъснат.
Пред северозападната фасада на сградата ще се монтират три силоза с кубатура от по 200 куб.м. всеки.
Проектиран е път около сградата с необходимото пространство за паркиране на камиони за зареждане със суровини и извозване на готовата продукция.
Площ на кота ±0,00 - 746,24 m²
Площ на кота +3,00 - 199,74 m²
Разгъната застроена площ - 945,98 m²
Площ на имота - 6495,00 m²

Няма коментари:

Публикуване на коментар