7.07.2010 г.

Мястото на архитектите и проектантите в повишаване на усвояемостта на европейските фондове и реализирането на качествени и устойчиви проекти в България

На 6-ти юли в Централния дом на архитекта се проведе конференция на тема: „Мястото на архитектите и проектантите в повишаване на усвояемостта на европейските фондове и реализирането на качествени и устойчиви проекти в България”. Тя бе организирана от Комисията по международна дейност и евроинтеграция към Камарата на архитектите в България, съвместно със Съюза на архитектите в България.
В работата на форума взеха участие Томислав Дончев – министър по управление на средствата от ЕС, арх. Петър Диков – главен архитект на София, арх. Петко Йовчев – председател на Камара на архитектите в България, арх. Георги Бакалов – председател на Съюза на архитектите в България, инж. Стефан Кинарев – председател на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, Добрин Славчев – зам.-кмет на Габрово, Михаил Михайлов – зам.-кмет на Перник и др. представители на отговорните институции и местни администрации, както и много архитекти и проектанти от архитектурни бюра.
Специално внимание по време на дискусиите бе отделено на въпросите за необходимите промени в нормативната уредба и изработването на неустойчиви проекти като следствие от некачествени технически задания.Държавните институции трябва да подкрепят усилията на архитектурната колегия за спешни промени в Закона обществените поръчки и действащата наредба. Арх. Петко Йовчев подчерта, че дискусията в колегията продължава и призова архитектите да изпращат писмено в КАБ своите предложения за промени в ЗОП. Те ще са аргументацията на Камарата пред законодателя за исканите промени.
Важността на разискваните въпроси и големият интерес към настоящата конференция показаха, че темата на форума е изключително актуална и се нуждае от продължение. То вероятно ще се проведе в края на годината и ще бъде съчетано със станалите вече традиционни Дни на Камарата на архитектите в България.


Няма коментари:

Публикуване на коментар