10.03.2010 г.

Прага: Национална техническа библиотека
Националната техническа библиотека в Чехия, се намира в столичния район Прага 6 в близост до първата спирка на метро А. Тя е ситуирана в рамките на кампуса на Техническия университет (до строителния факултет) и е забележителна с големия брой технологични и архитектурни детайли, необичайни и нови за страната в момента.

Очаква се заведението да има до 900 хил. посетители всяка година. Освен техническата библиотека, която трябва да бъде преместена от района "Клеменитум", в сградата ще се настани и Градската библиотека, която в момента е на улица "Чехословенске армади". От тази гледна точка проектантите е трябвало да изготвят решение, което максимално да е съобразено с натоварването на сградата.

Сред нововъведенията е приложението на подово покритие на асфалтова основа, т.нар. материал "биту-терацо", поставен при 2000 градуса по Целзий, който значително намалява нивото на шума в сградата. Друга особеност е пожароизвестителната система, която ще намали щетите по книжния фонд. Новата система разпръсква ситни водни капки, които са по-щадящи за книжния фонд, не изискват обеми за съхранение на водата и предполагат по-икономична тръбна инсталация в сградата.

Специално внимание е обърнато на енергийната ефективност. Библиотеката е проектирана в компактен опън спейс план с вътрешно разпределение, което взема под внимание ориентацията на сградата. Големи открити зали са разположени по югоизточната и другите ослънчени фасади. Това помага за намаляване на силата на слънчевото греене и в същото време осигурява по-равно разпределение на естествената осветеност в сградата. Бетонната конструкция служи за акумулиране на топлина или студ. За вентилация е решено да бъде използвана хибридна система, която минимализира механичната и в същото време оползотворява естествената вентилация, като вкарва външен въздух през прозорците в преходни периоди.
Читателите имат достъп до над 1200 места в читалните и 300 места в зони за развлечения. Фондът на библиотеката включва 1.2 млн. тома. Предвидени са и индивидуални работни кабинети, кафене със 150 места, 250 компютъра за посетители, WiFi интернет достъп в цялата сграда, паркинг за 300 автомобила и стоянки за 200 велосипеда.

Няма коментари:

Публикуване на коментар