1.11.2012 г.

Преустройство и пристройка на изба за съзряване на вино в дъбови бъчви 
          Съществуващата постройка е едноетажна със стоманобетонна конструкция, дървена покривна конструкция и зидове от тухли 38 см., намираща се на кота ±0,00. Преустроява се в изба за съзряване на вино.
          Пристройката е също едноетажна и се състои от:
  • Изба на кота -2,50 със самосоятелен вход с рампа и връзка с избата на кота ±0,00 посредством двураменна стълба.
  • Входно предверие
  • Помещение за персонала
  • Склад
  • Тоалетна с предверие за персонала
  • Тоалетна с предверие за посетители
  • Кухня, която ще се ползва за разливане на вино за дегустация
  • Веранда с места за дегустация на вино

Няма коментари:

Публикуване на коментар