25.10.2011 г.

КАК РАБОТИМ, ЗА ДА РЕАЛИЗИРАМЕ ВАШИТЕ ИДЕИ

Архитектурата (от старогръцки: „пръв/главен строител“) е техническа наука и изкуство за изграждане на сгради. Архитектурната дейност изисква отчитането на широк кръг функционални, технически, обществени и естетически фактори и ограничения, които се отразяват в завършения продукт. Думата "ограничения" не се използва в негативен смисъл. Ограниченията за нас са: 1. теренните особености на имота, неговите граници и ориентацията спрямо световните посоки; посока и скорост на ветровете; 2. законовите изисквания; 3. конструкция и инженерни инсталации; 4. Вашите изисквани, виждания и идеи за сграда Ви. Започваме от първите две, за да определим границите и обема на бъдещата сграда. След това се съобразяваме с вашите идеи и изисквания. Определя се вида на конструкцията и местата на електро и ВиК инсталациите. Вие също сте активно ангажирани още от самото начало в проектантския процес и по този начин ни насърчавате при разработването на вашите идеи. На тази основа ние ще разработим за Вас няколко варианта и ще ви помогнем за окончателния Ви избор. Ще дадем като пример проектът, с който спечелихме III-та награда в електронния конкурс за устойчива архитектура. Условията на конкурса в категория „сгради“ бяха да се проектира пасивна сграда.
Първо определихме границите на бъдещата сграда, като се съобразихме с имота, неговата ориентация и денивелация, законовите изисквания за отстоянията от границите на имота и височина на сградата. След това се съобразихме с определението за пасивна сграда - сграда, която се отоплява и охлажда сама без активни отоплителни и охладителни системи (ток, парно отопление и др.). Формата й трябва да е максимално компактна и при която съотношението между околна повърхнина и обем е най-малко. Тогава имаме най-малко топлинни загуби.
След направените от нас проучвания, установихме, че формата с минимално съотношение повърхнина-обем е тази на яйцето. Оттук започва и развитието на нашата концепция за формата на сградата. 
Едно от основните изисквания към пасивните сгради е тяхното ослънчаване. Анализирахме ъгъла на падане на слънчевите лъчи през лятото и зимата. Определихме наклона на южната фасада. Използвахме наклонените повърхнини, чрез които стилизирахме формата на яйцето. Идеята ни беше да направим „сграда в сградата“, като външната сграда (черупката) представлява отделна дървена конструкция с дървени стени с топлоизолация, която да покрива изискванията за пасивна къща. Между основната (жилищната) сграда и „черупката“ е оставено пространство, за да има въздух. Вътрешната сграда е със стоманобетонна конструкция и тухлени зидове.
Съобразихме се с функцията на жилищната сграда: на първия етаж дневна и кухня с трапезария, а на втория четири спални и така изведохме окончателната форма.
Крайният резултат

Няма коментари:

Публикуване на коментар